Powrót do strony głównej
 


Od szkodników nie są wolne ani pomieszczenia użyteczności publicznej, ani mieszkania prywatne.

Owady (Insceta) są zwierzętami charakteryzującymi się posiadaniem szkieletu zewnętrznego (pancerza chitynowego), członowaną budową ciała i kończyn, których części połączone są stawami. Są grupą zwierząt dominujących liczbowo na Ziemi. Znanych jest ponad milion gatunków owadów, co stanowi 80% wszystkich opisanych gatunków zwierząt.
Owady z wielu gatunków mogą przenosić chrobotwórcze mikroorganizmy, zjadać, niszczyć i zanieczyszczać żywność; oprócz tego mogą powodować reakcje alergiczne.
Rola owadów-szkodników sanitarnych polega na przechowywaniu czynników chorobotwórczych i przekazywaniu ich z żywiciela do środowiska lub z żywiciela na żywiciela. Ze względu na rodzaj związku wyróżnia się organizmy rezerwuarowe - gdy zakażenia utrzymują się długo a patogen rozmnaża się w ciele owada lub przekazywany jest transstadialnie, poprzez różne stadia rozwojowe lub transowarialnie poprzez jaja, oraz owady - przenosiciele chorób, gdy związek stawonoga z patogenem jest krótkotrwały, mechaniczny poprzez zainfekowaną powierzchnię ciała lub zakażony przewód pokarmowy. Przenoszenie patogenów może być: czynne - owad uszkadza ciągłość tkanek i sam otwiera drogi zakażenia poprzez ssanie krwi (owady krwiopijne) lub bierne - patogen jest przenoszony przez owady na powierzchni ich ciała, wydalany poprzez odbyt lub narządy gębowe.
Wśród cytowanych w literaturze patogenów przenoszonych przez owady najczęściej występujące to: wirusy miąższowego zapalenia wątroby, pałeczki Salmonella, czerwonki, prątki gruźlicy, enterotoksyczne gronkowce a także wirusy europejskiego kleszczowego zapalenia mózgu, riketsje duru plamistego, patogenne gatunki grzybów oraz jaja robaków pasożytniczych.
Owady niszczą też żywność zanieczyszczając ją wydalinami, wydzielinami, wylinkami, traktując ją jako miejsca składania jaj i rozwoju larw. Taka żywność często mikrobiologicznie skażona nie nadaje się do konsumpcji. Rozwój stawonogów, zwłaszcza owadów może odbywać się także w odchodach ludzkich i zwierzęcych.
Zwalczanie owadów dorosłych można prowadzić preparatami do opryskiwania powierzchni (opryskuje się miejsca nasłonecznione w pomieszczeniu, także framugi okien i drzwi, naroża ścian - poza zsięgiem dzieci i zwierząt domowych i gospodarskich).
Inną metodą jest stosowanie trutek: w zależności od preparatu może to być suchy granulat do rozsypywania na powierzchniach lub rozstawiania w pojemnikach, albo pasty do smarowania miejsc, w których gromadzą się muchy.
Do metod fizycznych należą lepy i lampy owadobójcze (te ostatnie - do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych; w przypadku otwartych - przylatywać do pomieszczenia mogą także owady z zewnątrz, przywabione światłem).

 
Dezynfekcja
Dezynsekcja
 
Deratyzacja
 
Zabezpieczenia
 
Encyklopedia
 
Ciekawostki
 
HACCP
 
Nasze certyfikaty i Dyplomy
 
Kontakt z nami
 
Nie należy zapominać także o działaniach profilaktycznych: instalowaniu w oknach siatek a w drzwiach - kurtyn, przykrywaniu pojemników z żywnością, paszą, również - zabezpieczaniu pojemników na śmiecie i odpadki szczelnymi pokrywami.
     

Materiały:
Aleksandra Gliniewicz