Chrząszcz długości 12.0 - 16.0mm, ciemnobrązowy z tłustym połyskiem, tylko spód ciała i odnóża nieco jaśniejsze. Głowa wyraźnie węższa od przedplecza. Czułki 11-członowe, perełkowane, tylko ostatni człon nieco większy. Pokrywy prawie równoległe, z delikatną rynienką na zewnątrz i głębokimi rowkami na powierzchni. Skrzydła lotne dobrze rozwinięte, chrząszcze chętnie latają. Szkodnik polifagiczny, występujący na wszystkich produktach pochodzenia roślinnego, sporadycznie spotykany na mięsie i martwych zwierzętach. Larwy mogą uszkadzać sita i opakowania. Poza zjadaniem dużych ilości pokarmu, larwy zanieczyszczają go kałem i wylinkami. Są pokarmem dla drobnych zwierząt, ptaków i ryb. Gatunek kosmopolityczny występujący bardzo często w pomieszczeniach zamkniętych, ale z uwagi na długi okres rozwoju nie występuje w dużych ilościach.